Dokumenty a politiky

Požadované dokumenty

Pro vydání identitního certifikátu je při návštěvě registrační autority nutné předložit dokumenty pro ověření totožnosti žadatele a případně dalších položek elektronické žádosti.

Certifikační politika

Certifikační politika e dokument, který definuje především způsob vydávání certifikátu. Další správu, použití, akceptaci, ukončení platnosti, zneplatnění a všechny další činnosti s nakládáním s párovými daty. Naleznete zde také podrobné informace o požadovaných dokumentech.

Politika systému elektronické identifikace

Politik systému elektronické identifikace stanoví zásady, které I.CA uplatňuje v souladu s platnými právními předpisy a mezinárodně uznávanými technickými normami při umožňování přístupu prostřednictvím systému elektronické identifikace. Služba poskytuje nejvyšší úroveň záruky (VYSOKÁ) podle prováděcího nařízení Komise (EU) CIR 2015//1502.